നവരാത്രി ആചരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആനിക്കാട് തിരുവുംപ്ലാവിൽ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആണ്ടുതോറും നടത്തിവരാറുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള നവരാത്രി വ്രതാചരണ പദ്ധതി, ദുർഗാഷ്ടമി പൂജവെയ്പ്, മഹാനവമി, വിജയദശമി പൂജയെടുപ്പ്, വിദ്യാരംഭം മുതലായവ 2021 ഒക്ടോബർ 7 വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ 15 വെള്ളിയാഴ്ച വരെയുള്ള തീയതികളിൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് നടത്തുന്നതാണ്.

നവരാത്രി ആരംഭം- ഒക്ടോബർ 7

പൂജവയ്പ് ഒക്ടോബർ 13 വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക്.

മഹാനവമി വിശേഷാൽ പൂജകൾ, ആയുധപൂജ, ഒക്ടോബർ 14  വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 7 മുതൽ 9 :30 വരെയും വൈകുന്നേരം 6 മുതൽ 7 വരെയും

പൂജയെടുപ്പ്, വിദ്യാരംഭം ഒക്ടോബർ 15 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 7.30 മുതൽ ആരംഭിക്കും.

ഭക്തജനങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

1. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സേവിക്കുന്നതിനുള്ള ജപിച്ച ബ്രഹ്മീഘൃതം ഒക്ടോബർ 6 ബുധനാഴ്ച മുതൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

2. നവരാത്രി വ്രതാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാവിലെ 7 മുതൽ 8 വരെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിലൂടെ നടത്തുന്ന നാമജപം സരസ്വതീവന്ദനം, വിദ്യാലഹരി എന്നിവയിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതോടൊപ്പം നല്കിയിരിക്കുന്ന യൂട്യൂബ് പ്ലേലിസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുക. ഓരോ ദിവസത്തെയും വിഡിയോകൾ ഈ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ  ചേർക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

https://youtube.com/playlist?list=PLqLVgQPkfOVZxyYVUNPEKG7Jm9zMm4ykP

എല്ലാ വിഡിയോകളും ലഭിക്കുവാൻ സനാതനസ്കൂൾ ഓഫ് ലൈഫ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.