സനാതനസുധയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പും മലയാളം പതിപ്പും വിതരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്… പുസ്തകം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന Link ഉപയോഗിക്കാം. നേരിട്ട് ലഭിക്കാൻ മുവാറ്റുപുഴ തിരുവുംപ്ലാവിൽ ക്ഷേത്ര കൗണ്ടറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

1. For SanatanaSudha English

https://sanathanaschooloflife.org/product/29770049/SanatanaSudha–English–Dr.-P.V.-Viswanathan-Nampoothiri

2. For സനാതനസുധ മലയാളം

https://sanathanaschooloflife.org/product/29769975/സനാതനസുധ–മലയാളം–Dr.-P.V.-Viswanathan-Nampoothiri

മുകളിലത്തെ Link ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം അടച്ച് അഡ്രസ് 8921389705 എന്ന നമ്പറിൽ അറിയിക്കുക.

Malayalam verson Rs.900

English Version Rs. 1000

SANATHANA SCHOOL OF LIFE
A/c Number : 923020008953001
IFSC : UTIB0002992
Bank & Branch: AXIS Bank Muvattupuzha

Gpay number 9048105395