ഡോ. പി. വി. വിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതിരി രചിച്ച സനാതനസുധ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പ്രകാശനം ചെയ്തു. രാജ്ഭവനിൽ വച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യപ്രതി ആദരണീയയായ അശ്വതിതിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായി തമ്പുരാട്ടിക്ക് നൽകിയാണ് പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചത്.
ശ്രീ സൂര്യൻ അയ്യർ പനമണ്ണ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ നിർവഹിച്ചത്. മൂവാറ്റുപുഴ സനാതന സ്കൂൾ ഓഫ് ലൈഫും ഗീതാ പ്രചാരക സമിതിയും സംയുക്തമായി ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്ത് ആരംഭിച്ച സനാതന ധർമ്മപരിചയം ക്ലാസ്സുകളുടെ പുസ്തകരൂപമാണ് 900 പേജുകൾ ഉള്ള സനാതനസുധ
കോട്ടയം തൃക്കൈക്കാട്ട് സ്വാമിയാർ മഠത്തിലെ പ്രസരം പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് പ്രസാധകർ. മൂവാറ്റുപുഴ സനാതന സ്കൂൾ ഓഫ് ലൈഫ് , ഗീതാപ്രചാരക സമിതി, തൃക്കൈക്കാട്ട് സ്വാമിയാർ മഠം പ്രതിനിധികളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെയും പരിഭാഷകനെയും ഇതിനായി പ്രയത്നിച്ച പ്രസാധകസമിതിയെയും ഗവർണർ അഭിനന്ദിച്ചു.