സനാതന സ്കൂൾ ഓഫ് ലൈഫിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ ഓൺലൈൻ പഠന പരിപാടികളുടെ സംക്ഷിപ്തവിവരം

ക്രമ നമ്പർ  വിഷയം  ആചാര്യൻ / ശിക്ഷകൻ  ദിവസം/സമയം  സംയോജന സഹായം 
സനാതനധർമപരിചയം ഡോ. പി.വി. വിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതിരി എല്ലാ ശനി, ഞായർ രാത്രി 8:30 മുതൽ 9:30 വരെ ഗീതാപ്രചാരകസമിതി
സന്ധിപാഠ: ഡോ. സുധീഷ് ഒ.എസ് തിങ്കൾ, ബുധൻ, വെള്ളി 2:30 PM – 3:15 PM വിശ്വസംസ്കൃതപ്രതിഷ്ഠാനം, എറണാകുളം ജില്ല
സംസ്കൃതപാഠങ്ങൾ ശ്രീ കിരൺകുമാർ ആർ ചൊവ്വ, വ്യാഴം 12:45 PM – 1:30 PM വിശ്വസംസ്കൃതപ്രതിഷ്ഠാനം, എറണാകുളം ജില്ല
4 പ്രവേശ: സംശയനിവാരണം ശ്രീ കിരൺകുമാർ ആർ ഞായർ 2 PM – 2:45 PM വിശ്വസംസ്കൃതപ്രതിഷ്ഠാനം, എറണാകുളം ജില്ല
ശ്രീരാമോദന്തം [ ഓഡിയോ ക്ലാസ് ] ഡോ. പി.കെ ശങ്കരനാരായണൻ തിങ്കൾ, ബുധൻ, വെള്ളി വിശ്വസംസ്കൃത പ്രതിഷ്ഠാനം എറണാകുളം ജില്ല.
ഗീതാസോപാനം – 2 ശ്രീ സുരേഷ് N എല്ലാ ദിവസവും  

9:30 AM or 7PM

വിശ്വസംസ്കൃതപ്രതിഷ്ഠാനം
7 ഭഗവദ്ഗീത – ജീവിത വിജയത്തിലേക്ക് 18 പടികൾ ശ്രീ പി.ഐ ശങ്കരനാരായണൻ Special Schedule once in 10 days നവമന ബാലവികാസകേന്ദ്രം 
ഗീത… ജീവിതഗീത ശ്രീ S N നമ്പൂതിരി Special Schedule once in a  Month 
സുഭാഷിതപരിചയം ഡോ. കെ .ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി Special Schedule once in a  Month  പൈതൃകദീക്ഷാ

ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്ന പഠനപരിപാടികൾ:

ഗീതാസോപാനം-1 ,  അന്വയപാഠങ്ങൾ , പരിചയ:/ശിക്ഷാ /കോവിദഃ  സംശയനിവാരണം , സംസ്‌കൃതസംഭാഷണവർഗം 

വിശദവിവരങ്ങൾക്കും പഠനപരിപാടികളുടെ ഭാഗമാകുന്നതിനും സന്ദർശിക്കുക: 

www.sanathanaschool.com  (Visit & Register)

Subscribe Youtube Channel for latest videos: 

https://www.youtube.com/c/sanathanaschooloflife  

https://www.youtube.com/c/DHARMASAALA

Subscribe Telegram Channel to get updates on various programmes: https://t.me/joinchat/AAAAAElEHtpwHyEWJfBKbQ

Email ID: [email protected] 

Whatsapp Number : +91 9048105395  (Prefer Queries via Whatsapp/Telegram Message  only)